Senaste inläggen

Pressmeddelanden på 2020-talet

Fyller det traditionella pressmeddelandet fortfarande en funktion? Det är en relevant fråga att ställa sig. Tidningsläsandet minskar, parallellt med att PR-branschen exploderat fullständigt i Sverige. Det sammantaget gör

Frilansa som presskribent

Trivs du med pennan (tangentbordet) som redskap när du arbetar och är du intresserad av det skrivna ordet som kommunikationskanal? Då kan skribent vara din optimala arbetstitel och

PR-byråerna och deras avtal

Det har blivit allt vanligare att man anlitar en PR-byrå eller en kommunikationsbyrå för att till exempel utforma och publicera sina pressmeddelanden. Det gäller framförallt företag, men även

Vikten av pressmeddelanden i kristider

När det är kris eller problem i samhället är det viktigt med korrekta pressmeddelanden, som under coronavirus-pandemin. Hur ska du tänka kring pressmeddelanden och media när det händer

Hur arbetar en duktig presstalesperson?

Vad karaktäriserar en duktig presstalesperson? Det beror förstås lite på vilken organisation presstalespersonen arbetar för. Inom vissa organisationer handlar presstalespersonens jobb om att väcka uppmärksamhet, medan det i

Kommunicera rätt genom pressmeddelande

Företagskommunikation gentemot allmänheten är viktig. Företag kan i sin tur kommunicera på olika sätt, varpå pressmeddelanden är ett av de vanligaste. Pressmeddelanden syftar till att skapa en bra