Hur arbetar en duktig presstalesperson?

Vad karaktäriserar en duktig presstalesperson? Det beror förstås lite på vilken organisation presstalespersonen arbetar för. Inom vissa organisationer handlar presstalespersonens jobb om att

väcka uppmärksamhet, medan det i andra snarare handlar om att lugna eventuell medierapportering. Vissa presstalespersoner har ett väldigt svårt jobb medan andra lugnt och sakligt kan presentera sina budskap utan kontrovers.

Är du frilansare? Har du ett kontor att gå till på dagarna? Om inte kan ett coworking space i Stockholm kanske vara någonting för dig. Oavsett om du liksom presstalespersoner jobbar inom kommunikationsbranschen eller inte känner du förmodligen ibland ett behov av att ha en arbetsplats att gå till. Helio.se har ett flertal lokaler med coworking spaces utspridda i några av Stockholms mest attraktiva områden. Det bästa av allt är att Helio ombesörjer för WiFi, städning och till och med frukostar. Allt för att du ska kunna ägna dig åt det du gör bäst, det vill säga ditt eget företag.

En duktig presstalesperson:

  • Känner sin publik – Oavsett vad budskapet är måste det föras fram på ett sätt som mottagaren kan förstå. En bra presstalesperson vet därför hur man anpassar budskapet för att bäst nå fram. Det kan handla om små detaljer som att ändra ett ordval bara för att få budskapet att landa på rätt sätt.
  • Fångar uppmärksamheten – Oavsett om det handlar om skriftliga eller muntliga budskap ska en presstalesperson kunna fånga uppmärksamhet. I och med det är det bra om presstalespersonen inte bara är väl insatt i det aktuella ämnet utan också har en välutvecklad förmåga att berätta historier.
  • Vet att tala jargong när det krävs – Även om nyckelregeln är att göra sig förstådd är det minst lika viktigt att ibland tala fackspråk. Det handlar om att bygga upp ett förtroende hos den publik man riktar sig till, och om de kan mycket om det presstalespersonen talar om är det viktigt att också hen på ett bra sätt visar att hen är införstådd med ämnet.
  • Använder sig av exempel från verkligheten (om möjligt) – I vilken mån en presstalesperson använder sig av verkliga exempel avgörs förstås av vad för typ av budskap som ska föras fram. Om hen till exempel jobbar för Polisen handlar hela jobbet om att tala om verkligheten. Den som ska sälja in en produkt, förklara en vetenskaplig upptäckt och så vidare gör dock rätt i att så ofta det går koppla det som presenteras till konkreta erfarenheter.
  • Avslutar med en summering – En presentation börjar med en intresseväckande inledning, går vidare till att själva stoffet presenteras och avslutas i bästa fall av en summering. Summeringens syfte är dels att förse åhörarna med en bra sammanfattning av allt som presenterats, dels också att de ska då därifrån med bibehållet intresse.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *