Kommunicera rätt genom pressmeddelande

Företagskommunikation gentemot allmänheten är viktig. Företag kan i sin tur kommunicera på olika sätt, varpå pressmeddelanden är ett av de vanligaste. Pressmeddelanden syftar till att skapa en bra relation med marknaden och det tenderar att skapa god PR för företaget. Ofta när ett företag eller en organisation skickar ut ett pressmeddelande till nyhetsbolagen, så som journalister på olika tidningar, är det för att de vill informera allmänheten kring något. Det kan exempelvis vara att de vill informera angående en större förändring som ska ske i organisationen. Det är ett vanligt sätt att kommunicera på och väldigt många pressmeddelanden kommer in till olika tidningsbolag varje vecka.

Kommunikatörer ansvarar för pressmeddelanden

De flesta stora organisationer och företag har kommunikatörer, dessa är specialister på att sköta kommunikationen mellan företaget och pressen. Som kommunikatör sköter man planering, utformning och förvaltar information som ska tilldelas pressen. En kommunikatör kan även ansvara för att utveckla företagets eller organisationens varumärke samt ansvara för att bygga upp långsiktiga relationer med deras kunder.

Det är ett varierat arbete att jobba som kommunikatör och det krävs vanligtvis att man har en högskoleexamen inom medier eller kommunikation för att få anställning som kommunikatör. En kommunikatör behöver ständigt hålla sig uppdaterad och vara uppmärksam på vilka omvärldsfaktorer som påverkar företaget. De måste vara med i samhällsdebatten och ha kunskap om olika kommunikationsstilar. Genom att besöka bibliotek kan de samla in matnyttig information, både under arbetets gång, men också under utbildningen för att tillgodogöra sig rätt kurslitteratur. Om man dock finner att det inte är tillräckligt med information på ett bibliotek kan man numera köpa kurslitteratur online på hemsidor så som Campus-Bokhandeln. Detta kan även vara ett alternativ när man studerar till kommunikatör då det oftast är billigare och smidigare att köpa böcker online än i en fysisk bokhandel.

För att bli kommunikatör så krävs det att man sätter sig in i hur man kommunicerar med olika typer av människor, denna information kan man tillgodogöra sig genom böcker. Information kan uppfattas olika av olika personer och det är viktigt att ha kunskap kring detta.

Pressmeddelande underlättar kommunikation

Den svenska regeringen använder sig ofta av pressmeddelanden eftersom de vill ge alla journalister möjligheten att ta del av information på samma gång. Således används denna typ av kommunikation för att berätta om ny lagstiftning och nya initiativ exempelvis. De använder sig även av pressmeddelanden när det handlar om att bjuda in journalister till presskonferenser.

Som nämndes ovan får journalister och nyhetskanaler mottaga flertalet pressmeddelande varje vecka. Detta gör att de får lägga ner mycket tid och arbete kring om det är något som är av intresse för exempelvis tidningen att publicera och om det kan anses vara av intresse för läsarna. Långt ifrån alla pressmeddelande som skickas in till olika nyhetsankare publiceras.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *