Vanliga skrivfel – lär dig undvika dem

Vanliga skrivfel – lär dig undvika dem

Du har säkert många gånger läst texter där du reagerat på stavfel eller grammatiska fel. I den här artikeln vill vi dels reda ut några vanliga missuppfattningar om skrivande, dels ge dig tips på källor att hämta mer information från. Det finns undersökningar som visar att så få fel som två eller tre stycken kan påverka läsarens förtroende för författaren negativt.

Får man skriva ”dom” istället för ”de/dem”?

Nej, oftast inte. Det är alltid rätt och lämpligt med ”de/dem”, men det är sällan lämpligt att använda sig av det mer informella ”dom”. Det är dock många som inte vet hur man hanterar ”de/dem” eftersom båda orden låter som ”dom” när man säger dem. Självklart är det bäst att ta hjälp av en kompis eller kollega som vet när det ska vara ”de” respektive ”dem”, men om du inte har möjlighet till detta vill vi rekommendera att använda ”dom” istället för att skriva fel. Det är bättre med en korrekt men informell ton än med en inkorrekt formell ton.

an old typewriter with a blank page on a desk, with a retro effect

Får man börja meningar med ”och” eller ”men”?

Ja, det finns ingen grammatisk regel som säger att detta är fel. Många har fått lära sig i skolan att man inte ska göra så. Det beror dock antingen på att läraren tror att detta är fel eller på att det lätt blir upprepningar med ”och” och ”men” om man inte är så van att skriva än. Men, det är viktig att komma ihåg att många uppfattar det som fel, och om läsaren tror att du har skrivit fel riskerar förtroendet att sjunka och läsaren störs.

Hur skriver man förkortningar?

Använd helst inte förkortningar över huvud taget – det är grundregeln. Det finns dock några som är mycket väletablerade, såsom förkortningar för mängder och mått.

Detta var några exempel på vanliga skrivproblem. För språkfrågor kan man vända sig till Institutet för språk och folkminnen och deras frågelåda.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *