Att skriva för läsaren – tänk på sammanhanget och syftet

Att skriva för läsaren – tänk på sammanhanget och syftet

Nästan oavsett vilken typ av artikel du ska skriva lönar det sig att ha journalistikens grundläggande frågor i huvudet: vad, var, när, vem, hur och varför. Beroende på vad det är du ska skriva om kan det ligga mer eller mindre vikt vid en eller flera av dessa frågor. Om du skriver en granskande artikel fokuserar du ofta på hur och varför något hände. Skriver du å andra sidan en artikel om någon form av teknikutveckling kan vad och när vara viktigare frågor.

vintage vision of the profession of reporter

Följ texttraditionen i sammanhanget

Om du ska skriva en artikel för en tidning eller webbsida som du inte skrivit för förut är det viktigt att du sätter dig in i hur tonen och texten brukar se ut just i det sammanhanget. I vissa fall passar det med en lättsam ton, i vissa fall måste den vara mycket formell. Detta kan också variera med vad det är du skriver om – en artikel om ett skivsläpp från ett visst band kan se helt annorlunda ut än en artikel om en ny typ av medicin. Genom att du följer traditionen för texttypen känner läsarna igen sig och kan fokusera på innehållet. Om läsaren börjar fundera på tonen i texten eller på upplägget dras uppmärksamheten till detta istället. Om du skriver för en myndighet måste du dessutom följa språklagen, som säger att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Tänk på läsaren

Olika tidningar eller nyhetssiter kan ha olika typer av läsare. Det kan också vara olika typer av läsare som innehållet i din artikel riktar sig till. Om du skriver för en specialiserad tidning kan du ofta räkna med att läsarna har en viss förkunskap och ett särskilt intresse för detaljer. Om du till exempel ska skriva en artikel om vetenskap kan du behöva formulera dig på ett sätt om den ska publiceras i en välrenommerad dagstidning och på ett helt annat sätt om det istället är en tidning som främst riktar sig till ungdomar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *