Hur skriver man ett pressmeddelande?

Hur skriver man ett pressmeddelande?

Newspaper Headline: Business News

Något av det allra viktigaste när du skriver ett pressmeddelande är att ha tydlig kontaktinformation med, så att till exempel den journalist som vill skriva en artikel om innehållet vet vart hon eller han ska vända sig för att få mer information. Det är också viktigt att komma ihåg att skriva datum för meddelandet så att läsaren vet hur aktuell informationen är. Detta kan tyckas mycket grundläggande, men många journalister vittnar om att detta inte alls är så självklart.

Rubrik

Rubriken i ditt pressmeddelande ska vara informativ och slagkraftigt locka till vidare läsning. Den bör också skrivas i nutid. Om du till exempel skriver för en flyttfirma Göteborg, som nu ska bli en nationell kedja, skriver du ”Flyttföretaget X satsar rikstäckande”, inte ”Flyttföretaget X har blivit rikstäckande”.

Skriv det viktigaste först

I ingressen sammanfattar du innehållet i pressmeddelandet. Sedan gäller det att verkligen tänka på att skriva det viktigaste först. Fundera på vad syftet är med pressmeddelandet och se till att detta uppfylls. Om tidningar sedan vill publicera detta pressmeddelande är det inte ovanligt att det förkortas, och då är det alltid säkrast att skriva det viktigaste så tidigt som möjligt.

Citat

Om du vill skriva om någon särskild person som är av betydelse för meddelandets innehåll kan citat vara en god hjälp. På detta sätt kan du väva in både viktig information och lyfta fram enskilda personer. Se till att du skriver citat på rätt sätt.

Fakta

Det kan vara en väldigt bra idé att inkludera en faktaruta om till exempel företaget eller organisationen som pressmeddelandet gäller. Förutom information om till exempel historik och verksamhet kan du även inkludera statistik. Glöm inte heller att skriva länkar till företagets hemsida och närmare bestämt pressidan på hemsidan.

För att lära dig mer om hur olika pressmeddelanden kan se ut är det bara att titta på olika företags eller organisationers hemsidor. Ofta finns det en särskild sida för pressinformation.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *